Anasayfa

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

www.tourbulance.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Tourbulance bundan böyle “TOURBULANCE” olarak anılacaktır. www.tourbulance.com.tr internet sitesini kullanan internet kullanıcısı (Bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır.)

1. Taraflar

www.tourbulance.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Tourbulance bundan böyle “TOURBULANCE” olarak anılacaktır. www.tourbulance.com.tr internet sitesini kullanan internet kullanıcısı (Bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu TOURBULANCE’ın sahip olduğu www.tourbulance.com.tr adlı internet sitesinden kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kullanıcının kullandığı güncelleştirmeler de dahil her türlü tur, gezi, tatil ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır.

3. Web Sitesi İçeriği

www.tourbulance.com.tr web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. TOURBULANCE tarafından web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. TOURBULANCE, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı TOURBULANCE’a sorumluluk yüklenemez.

4. Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı

TOURBULANCE, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.tourbulance.com.tr web sitesi ve TOURBULANCE’a sorumluluk yüklenemez.

5. Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)

TOURBULANCE, www.tourbulance.com.tr web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. TOURBULANCE, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. TOURBULANCE, bu tür link verilen sayfalara erişimi kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6. Site Bilgileri

İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak TOURBULANCE web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı TOURBULANCE sorumlu tutulamaz. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.

TOURBULANCE internet sitesinde kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar (tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda TOURBULANCE, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7. Rezervasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

TOURBULANCE üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.

TOURBULANCE üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada TOURBULANCE ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında TOURBULANCE sorumluluk kabul etmez.

8. TOURBULANCE Bildirimleri ve Elektronik Bilgilere İlişkin KULLANICI Onayı

Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. TOURBULANCE ’un, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.

Bu bilgiler;

Kullanıcıların hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile, Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile, Bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile, gönderilebilir.

9. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

www.tourbulance.com.tr sitesinden hizmet alan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından TOURBULANCE  sorumlu tutulamaz.

www.tourbulance.com.tr web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal TOURBULANCE ’a bildirmekle yükümlüdür.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu TOURBULANCE‘ın ya da TOURBULANCE‘ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. TOURBULANCE’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

www.tourbulance.com.tr web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. TOURBULANCE‘ın kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcının hizmet aşmayı durdurması veya TOURBULANCE tarafından kullanıcının hizmet alması iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TOURBULANCE kullanıcının kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının aldığı hizmeti iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12. İhtilafların Çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması ve/veya hizmet almaya başlaması ile kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması ve/veya hizmet almaya başlaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. 

× Rezervasyon Oluştur